Skip to content

SGVerslagen over de PvdA-activiteiten in de Staten Generaal (1e en 2e Kamer)

 Dossier  Schrappen grondslag diagnostische toets
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100
 Dossier  Regeling van werkzaamheden
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Steunoperatie aan Griekenland
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Salarissen van topbestuurders in de zorg
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  De ongelijke kansen voor kinderen met een migratieachtergrond in het Nederlandse onderwijssysteem
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Vragenuur: Vragen van het lid Ellemeet aan de minister voor Medische Zorg en Sport over het bericht “Soms minder dan de helft van de zorg vergoed”.
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen moties Spoor
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen moties Dierenwelzijn
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemming motie Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemming Wijziging Warmtewet
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen moties Wijziging Warmtewet
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemming motie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen moties Veiligheid vliegverkeer Schiphol
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen moties OJCS-raad van 15 februari 2018
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen moties Bankensector
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen Vierde anti-witwasrichtlijn
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemming motie Vierde anti-witwasrichtlijn
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen moties Winkeltijden
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen moties Marktwerking en mededinging
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen moties Schoonhouden van drinkwater
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemmingen moties Seksuele intimidatie op de werkvloer
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemming motie Examens
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Regeling van werkzaamheden
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Spoorordening
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Initiatiefvoorstel Ten Broeke en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Lijst van ingekomen stukken
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen; Memorie van antwoord
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018; Verslag schriftelijk overleg met de minister van OCW inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018; Verslag schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan
Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Basisscholen die dreigen te verdwijnen uit de Gelderse dorpen Spijk en Lathum
Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Basisscholen die dreigen te verdwijnen uit de Gelderse dorpen Spijk en Lathum
Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018); Verslag schriftelijk overleg met de minister van EZK inzake energierekening huishoudens
Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Foute overboekingen bij ING
Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 februari 2018, over het advies inzake gebruik door politici van term genocide
Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Bedrijfslevenbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 februari 2018, over Bedrijfslevenbeleid
Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Mijnbouw; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2018, over mijnbouw
Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  EU-voorstel: Europese Migratieagenda COM(2015)240; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de uitvoering van de Europese migratieagenda
Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Werken in het onderwijs; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 februari 2018, over lerareren
Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht ‘Van Engelshoven stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor Gronings erfgoed’
Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018; Verslag schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen
Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Bestrijding georganiseerde criminaliteit; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 februari 2018, over georganiseerde criminaliteit/ondermijning
Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  De onafhankelijkheid van bedrijfsartsen
Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 20XX); Eindverslag
Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders; Voorlopig verslag
Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties in verband met het vergroten van de transparantie van het toezicht op financiële markten (Wet transparant toezicht financiële markten); Eindverslag
Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) nr. 2016/2134 van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing; Eindverslag
Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16); Eindverslag
Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een niet-internationaal gewapend conflict; Eindverslag
Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Laçin en Beckerman over asbest bij onderhoud en renovaties van huurwoningen
Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Interveniëren in gemeenten met aanhoudende bestuurlijke problemen
Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Nijboer en Beckerman over de gevolgen voor bewoners tijdens renovaties
Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakket; Verslag schriftelijk overleg inzake het tweede mobiliteitspakket van de Europese Commissie
Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Onveiligheid in een woonwijk in Rosmalen
Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen; Voorlopig verslag
Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht ‘Dreigend huisartsentekort in Oost-Groningen: Reden om je zorgen te maken’
Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het schorsen van verdachte lokale bestuurders
Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Beckerman, Nijboer en Van Tongeren over de houding van de NAM bij een arbitragezaak
Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) ; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)
Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie); Memorie van antwoord
Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Laçin over de toegankelijkheid van het station in Winsum
Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 ; Brief regering; Reactie op documentaire “Beerput Nederland”
Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over ‘milieu-overtredende bedrijven die hiermee wegkomen’
Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘Fiscus negeerde Europees verbod op afspraken’
Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht de in Limburg scholen miljoenen aan onderwijsgeld mislopen
Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Nijboer over het bericht ‘Gasloos vergt nieuwe regelgeving’
Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over de heffing van tol op de Westerscheldetunnel van en naar Zeeuws Vlaanderen
Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemming Voorstel wijziging Grondwet tot opneming van een algemene bepaling
Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wet verdringingstoets
Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  De beloning van de directie van de Nederlandse Waterschapsbank
Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het stopzetten van de vergoeding van het medicijn Fampyra
Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  De overval op Rabobank en of banken niet behoren te weten of er crimineel geld in kluisjes wordt opgeborgen
Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht dat medicatie voor botontkalking van de markt is gehaald terwijl het PXE-patiënten nieuwe hoop geeft
Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Herdenking van de heer R.F.M. Lubbers
Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over ‘Vast werk loont’; Verslag van een notaoverleg; Verslag van een notaoverleg, gehouden op 7 maart 2018, over de initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over ‘Vast werk loont’
Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 12; 2018-03-16
Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Stemming motie Begroting Justitie en Veiligheid 20
Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het stopzetten van de vergoeding van het medicijn Fampyra
Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Asscher over de eerste honderd dagen van het kabinet (gedeelte Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Kwaliteit van zorg ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2018, over het verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg
Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Landelijk afvalbeheerplan (LAP); Verslag schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het derde Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3)
Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht ‘Is er eindelijk een medicijn tegen een zeldzame ziekte, gaat het van de markt’
Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften; Verslag over het verzoekschrift van M.H.B.V. te Z. betreffende de handelwijze van de belastingdienst
Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Frequentiebeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2018, over Telecommunicatie
Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Kindermishandeling; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2018, over Kinderporno en kindermisbruik
Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2018, over de Eurogroep/Ecofinraad
Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften; Verslag over het verzoekschrift van R. de L. te W. betreffende zijn dienstverband bij de Koninklijke Marine
Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Politie; Brief regering; Actuele ontwikkelingen in de opsporing
Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage; Voorlopig verslag
Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van de governance van accountantsorganisaties (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties); Nader voorlopig verslag
Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd; Eindverslag
Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen); Voorlopig verslag
Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid); Voorlopig verslag
Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2017); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het AOW-overbruggingspensioen
Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht ‘Luchtmacht baas wil extra aandacht voor veiligheidscultuur na lekken’
Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen; Voorlopig verslag
Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat); Voorlopig verslag
Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Ploumen over het bericht ‘Onderzoekers OPCW linken Syrië aan grote sarinaanval in 2013’
Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht ‘Onderzoekers OPCW linken Syrië aan grote sarinaanval in 2013’
Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018; Verslag schriftelijk overleg met de minister van VWS en de minister voor Medische Zorg inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen en overzicht
Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Landbouw- en Visserijraad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2018, over Landbouw- en Visserijraad van 19 februari 2018
Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht dat er in sommige plaatsen geen huisarts meer is (Radar, 12 maart 2018)
Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Arbeidsmarktbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2018, over Arbeidsmarktbeleid
Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht ‘Betaalbare medicijnen: waarom kan het in India wél?’
Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het tekort aan opvanglocaties voor slachtoffers van geweld achter de voordeur
Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  De ING als huisbankier van de staat
Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 februari 2018, over Participatiewet
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over Chinese gevangenen die kleding voor westerse modemerken produceren
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 februari 2018, over Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Maatregelen verkeersveiligheid; Brief regering; Aanpak rijden onder invloed van alcohol
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over Noord-Koreaanse slaven die meewerken aan de bouw van Nederlandse schepen
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  De kwaliteit van zorg bij en de kennis over hart- en vaatziekten bij vrouwen
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 februari 2018, over marktwerking en mededinging
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijksma over het bericht ‘Farmabedrijven moeten open zijn over prijsvorming’
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Dierenwelzijn; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 februari 2018, over Dierenwelzijn
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Toekomst financiële sector; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 februari 2018, over Bankensector
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijksma over het bericht ‘Mogelijk één kraamafdeling voor drie Treant-ziekenhuizen’
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Achtergrond en overige informatie cryptovaluta
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Dijksma over het bericht ‘Schaatscoach Jillert Anema ondernam poging tot matchfixing op Winterspelen Sotsji’
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Toekomst financiële sector; Brief regering; Appreciatie ontwikkelingen cryptovaluta
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Nijboer over bouwvertragingen in Bedum
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over de recente benoeming van een rechter die homo- en transgenderonvriendelijke uitspraken deed bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Kuiken over een veroordeelde pedofiel die in detentie een boek over zijn slachtoffer kon schrijven
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  NAVO; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 februari 2018, over NAVO Defensie Ministeriële
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de positie van woongroepen voor ouderen
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de aanhoudende DDoS-aanvallen op Nederlandse banken en de Belastingdienst
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Rassendiscriminatie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2018, over Discriminatie
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht ‘Rol België in geheime operatie tegen IS’
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 2011-2016
Mon, 12 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Maatschappijprofielen op vwo die niet aansluiten op de universiteit
Fri, 09 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Natuurbeleid; Verslag schriftelijk overleg met de minister van LNV over de evaluatie van het Natuurpact en de Voortgangsrapportage Natuur
Fri, 09 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Nota over de toestand van ‘s Rijks financiën; Brief van de minister van Financiën over de ontwikkelingen met betrekking tot cryptovaluta
Fri, 09 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag
Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Kuiken over locatiebepalingen bij 112 meldingen
Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Van den Hul inzake het bericht ‘School wilde kinderen weren bij kerstdiner’
Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Witboek over de toekomst van Europa; Verslag van een deskundigenbijeenkomst inzake de toekomst van de EMU, gehouden op 13 februari 2018
Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  EU-voorstel: Richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas COM(2017)660; Verslag schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het voorstel voor de wijziging van de EU-aardgasrichtlijn
Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht ‘Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen Case’
Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Eindrapport “Scenario’s vrijwillige ouderbijdrage po en vo”
Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Initiatiefnota van de leden Ypma en Mohandis: “Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, afkomst of het opleidingsniveau van hun ouders”; Brief regering; Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Vermue en Jasper van Dijk over een limiet aan de vrijwillige ouderbijdrage (Kamerstuk 34511-16)
Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht ‘Vertrouwenspersonen #metoo-slachtoffers gedwarsboomd door werkgevers’
Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep); Eindverslag
Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 ; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, over de boete van het UVW voor Defensie
Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (mariene geo-engineering); Eindverslag
Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek; Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 12 februari 2018, over schulden
Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
Tue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
Tue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!”; Brief regering; Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!”
Tue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het versoepelen van de bonuswetgeving voor flitshandelaren
Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0100