Skip to content

SGVerslagen over de PvdA-activiteiten in de Staten Generaal (1e en 2e Kamer)

 Dossier  Minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld
Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200
 Dossier  Het bericht ‘Zorgen om verdwijnen van minderjarige asielzoekers’
Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Verdwenen minderjarige asielzoekers
Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De grootste belastingfraude in de Europese geschiedenis
Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Een alarmerende daling van studentenaantallen voor Nederlandse Taal en Cultuur
Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Een olievlek bij Farmsum
Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Gesjoemel met energielabels en energie-indexen
Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Ploumen over het bericht dat de MammaPrint niet vergoed wordt
Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Gevangeniswezen
Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht ‘MammaPrint niet in basispakket’
Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Lijst van ingekomen stukken
Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Kerstens over de berichten ‘Oproep aan ouders en personeel Arduin: spreek je samen uit’ en ‘Arduin is in nood, maar raad van toezicht verhoogt eigen beloning flink’
Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken en Van den Hul over loverboypraktijken in jeugdinstellingen
Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Algemene Financiële Beschouwingen
Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Aanscherping criteria voor arbeidsongeschiktheidsuitkering
Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Regeling van werkzaamheden
Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Algemene Financiële Beschouwingen
Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wmo
Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Regeling van werkzaamheden
Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Algemene Financiële Beschouwingen
Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties Tekort aan rechercheurs
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de wijze waarop een aangifte van een verkrachting is behandeld door de politie
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Helder en Markuszower over het bericht ‘Wonen naast een tbs-kliniek: Hoe een verkrachting het dorpje Oostrum opschudde’
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Kooten-Arissen over het besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland om gezonde edelherten en pasgeboren jongen af te schieten en konikpaarden naar andere gebieden te verplaatsen
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties Invoering extra geboorteverlof
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht dat het betalen van artsen/onderzoekers door de farmaceutische industrie kennelijk een lucratief marketinginstrument is
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Verschillen in schooladviezen tussen inkomensgroepen
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over de kabinetsreactie op de rapporten ‘Opwaarderen – Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving’ en ‘Mensenrechten in het Robottijdperk’ van het Rathenau Instituut
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het niet uitkomen met de financiële middelen bij een scholenkoepel in Zeist
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 september 2018, over Digitalisering
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Algemene Vergadering der Verenigde Naties; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 september 2018, over de AVVN
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het stopzetten van het Bangladesh Akkoord voor Brand- en Gebouwveiligheid in Bangladesh
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW inzake essays digitalisering in het hoger onderwijs
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Vragenuur: Vragen van het lid Van den Hul aan de minister van Buitenlandse Zaken over het niet langer door de Verenigde Staten verstrekken van visa aan ongehuwde lhbti’s onder niet-Amerikaanse diplomaten en VN-medewerkers.
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties Digitalisering
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties MIRT
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties Mbo en vmbo
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties Klimaat en energie
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Regeling van werkzaamheden
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties Bestaansminimum Caribisch Nederland
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen Invoering extra geboorteverlof
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties Nucleaire veiligheid
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemming motie Spoor
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties Bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op Airbnb
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Lijst van ingekomen stukken
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties Media algemeen en journalistiek
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties Circulaire economie
Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het dreigend stopzetten van het Akkoord voor Brand- en Gebouwveiligheid in Bangladesh (Schonekleren.nl, 9 oktober 2018)
Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Misstanden in het Europese wegtransport
Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200

252.html” href=”https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-252.html”> Dossier  
Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over de brute werkwijze van de Libische kustwacht jegens bootvluchtelingen
Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200
 Dossier  Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018); Memorie van antwoord
Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag
Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 september 2018, over Klimaat en energie (tweede termijn)
Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Omgevingsrecht; Verslag van een mondeling overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving op 2 oktober 2018 over de stelselherziening omgevingsrecht
Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het niet langer door de Verenigde Staten verstrekken van visa aan ongehuwde LHBTI’s onder niet-Amerikaanse diplomaten en VN-medewerkers (Foreignpolicy.com, 1 oktober 2018)
Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid); Brief van het lid Kuiken met een reactie op de gestelde vragen in eerste termijn d.d. 19 december 2017 door de Eerste Kamer
Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Inbreng van een schriftelijk overleg over de stand van zaken rond activiteiten om de aantallen dyslexieverklaringen terug te dringen (Kamerstuk 34638-3) en reactie op verzoek commissie inzake wettelijke regelingen voor leerlingen met dyscalculie in voortgezet onderwijs
Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten
Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht dat een investeerder zeker tien keer witwaspraktijken had aangekaart bij ING, waar vervolgens niets mee werd gedaan
Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Nijboer over signalen dat mensen lang niet kunnen verhuizen
Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Nijboer over het bericht dat er ook bevingen bij zoutwinning kunnen ontstaan
Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Ellemeet over het bericht dat de pro-life beweging Siriz geen objectieve informatie geeft aan zwangere vrouwen
Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Tekortschietend onderzoek naar ongewenst gedrag
Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Regeling houdende verlenging van de Subsidieregeling praktijkleren met één jaar en uitbreiding van de opleidingen in het hoger onderwijs waarvoor subsidie kan worden aangevraagd
Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Grondstoffenvoorzieningszekerheid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 september 2018, over Circulaire Economie
Fri, 12 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 september 2018, over Bestaansminimum Caribisch Nederland
Fri, 12 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Toekomst veehouderij; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van LNV inzake reactie op SER-advies Versnelling duurzame veehouderij
Fri, 12 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Toekomst mediabeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 september 2018, over Media algemeen en Journalistiek
Fri, 12 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Woningcorporaties; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 september 2018, over Saneringsaanvraag Woonstichting Geertruidenberg (WSG)
Fri, 12 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019; Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden; Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Fri, 12 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 september 2018, over Handelsbevordering
Fri, 12 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Veiligheid op school; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 september 2018, over sociale veiligheid in het onderwijs
Fri, 12 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Herziene agenda van de vergaderingen van 16 oktober 2018
Fri, 12 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen); Nota naar aanleiding van het verslag
Fri, 12 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemming Dienstplicht vrouwen
Fri, 12 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 42; 2018-10-12
Fri, 12 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht dat Nederlandse grootbanken miljarden uitleenden aan bedrijven die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen
Fri, 12 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Klimaat en energie
Fri, 12 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
Fri, 12 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Regeling van werkzaamheden
Fri, 12 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Arno Rutte en Hermans over het bericht ‘Haperende ICT in de Zorg: verkeerde medicatie, foute beslissingen’
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Ploumen, Van Ojik en Karabulut over het bericht ‘Escalatie President Guatemala weert corruptie-aanklager VN’
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties Defensie Energiestrategie
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De ING als huisbankier van de staat
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht ’Khashoggi vermoord op last koningshuis’
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht dat hij een deal sloot met een van martelingen verdachte Venezolaanse minister
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De resultaten van prijsonderhandelingen met farmaceuten
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemming motie Verordening Biometrie op identiteitskaarten
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Asscher, Geurts en Slootweg over de voorbereiding van Nederland op een keiharde Brexit
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent over onderbetaling journalisten door payrolling
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (PbEU 2016, L 234/26) (Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2019); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Politie; Brief regering; Resultaten onderzoekscommissie MIT
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Media algemeen en journalistiek
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Regeling van werkzaamheden
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Participatiewet
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Lijst van ingekomen stukken
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Invoering extra geboorteverlof
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Toezicht op bedrijfspensioenvoorziening
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Mbo en vmbo
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Tekort aan rechercheurs
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties Uitspraak van de minister van BZK over bouwen in het groen
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemming motie Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Vragenuur: Vragen van het lid Wiersma aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “UWV’ers: er heerst een cultuur van wegkijken bij WW-fraude”.
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Regeling van werkzaamheden
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Vragenuur: Vragen van het lid Bosman aan de staatssecretaris van Defensie over het bericht “Militair moet zelf jas kopen”.
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen Register onderwijsdeelnemers
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties Register onderwijsdeelnemers
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken en Buitenweg over seksueel misbruik door tantramasseurs
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Van Helvert, Voordewind, Van Rooijen, Ploumen, Van Ojik, Van der Staaij en Kuzu over de uitvoering van de motie inzake Magnitsky-sancties
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over plannen van het Bureau Krediet Registratie (BKR) om studieschulden van studenten officieel te gaan registreren
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over het recht op onbereikbaarheid
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op Airbnb
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Digitalisering
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemming motie Handhaving/Arbeidsomstandigheden
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemming motie Landbouw- en Visserijraad 16 juli 2018
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties Zorgbuurthuis
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties Bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Stemmingen moties Toekomst postbezorging in Nederland
Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES; Eindverslag
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Overzicht van op 25 september 2018 vervallen aangehouden moties Eerste Kamer
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Van den Hul over terugloop aantal kinderen in Amsterdamse voorscholen
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Eindverslag
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel; Brief regering; Aanpak weigerende observandi
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 september 2018, over Invest-NL (herdruk)
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen); Verslag
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen; Eindverslag
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen; Brief van de Voorzitter van de commissie voor EZK/LNV aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over Oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen); Eindverslag
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019); Eindverslag
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Apothekers die een voorschrift van een arts negeren
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het definitieve energielabel voor woningen
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De geloofwaardigheid van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Leraren meer laten werken voor hetzelfde salaris
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Justitiële Inrichtingen; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 september 2018, over Gevangeniswezen (herdruk)
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 september 2018, over Klimaat en energie
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht ‘VVD onder vuur om Wmo-advies’
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het bericht ‘Schildklierhormoon in diervoeding’
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Hijink over de schijn van belangenverstrengeling met de totstandkoming van de Wmo 2015
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019); Eindverslag
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Raemakers en Kuiken over de uitzending van Brandpunt+ over eenzame jongeren
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Bruins, Nijboer en Snels over de ING als huisbankier van de staat
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2018); Eindverslag
Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200