Skip to content

SGVerslagen over de PvdA-activiteiten in de Staten Generaal (1e en 2e Kamer)

 Dossier  Het bericht ‘Amsterdam boos: ‘Kabinet lokt foute vastgoedbeleggers”
Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200
 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Ploumen over het niet langer beschikbaar zijn van implanteerbare insulinepompen
Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘Rijke huurder krijgt geld terug’
Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de zoutwinning in de gemeente Midden-Groningen
Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Nijboer over de risico’s bij zoutwinning
Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De uitspraken van vicepremier de Jonge en vicepremier Ollongren naar aanleiding van de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken tijdens een bijeenkomst met Nederlandse werknemers van internationale organisaties, bedrijven en ambtenaren
Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Verhoging AOW-leeftijd; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 juni 2018, over het bericht ‘AOW-leeftijd kan vijf jaar later omhoog door trager stijgende levensverwachting’ (Nu.nl, 5 juni 2018)
Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht ‘Duizenden minima dreigen voordelige zorgverzekering kwijt te raken’
Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht ‘Duizenden minima dreigen voordelige zorgverzekering kwijt te raken’
Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Groningse basisschoolleraren die hun leerlingen vaker onderschatten dan hun collega’s in rest van Nederland
Fri, 17 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht ‘Aantal duikteams brandweer in 15 jaar gehalveerd’
Fri, 17 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over minder snelle stijging van de AOW-leeftijd
Fri, 17 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Ploumen over uitspraken tijdens de bijeenkomst met Nederlandse werknemers van internationale organisaties, bedrijven en ambtenaren op het ministerie van Buitenlandse Zaken
Fri, 17 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het artikel ‘Gemor over steun aan majoor Kroon’
Fri, 17 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De zakenbankiers van Goldman Sachs die de Volksbank adviseren over haar sociale identiteit
Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Van Toorenburg, Buitenweg, Van Nispen en Kuiken over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen
Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Ploumen, Voordewind, Diks, Van der Staaij, Ten Broeke, Sjoerdsma en Agnes Mulder over de arrestatie van opnieuw twee vrouwenrechtenactivisten in Saoedi-Arabië
Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht dat het afschaffen van de dividendbelasting nog meer gaat kosten dan eerder werd aangenomen
Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Intrekking vragen van de leden Wolbert en Van Dekken (beiden PvdA) aan de minister Veiligheid en Justitie over het bericht dat de chemische industrie in Delfzijl niet gebouwd is op het doorstaan van aardbevingen
Tue, 14 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Gerepareerde scheuren die niet bestand zijn tegen nieuwe bevingen
Tue, 14 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Asscher over het bericht dat Russische trollen ook actief zijn in Nederland
Tue, 14 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht dat de Koerden Nederlandse vrouwen naar IS-gebied terugsturen
Tue, 14 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Kerstens over de tekorten aan wijkverpleegkundigen in de zomer
Tue, 14 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Kerstens over het achterblijven van verhoogde thuiszorgtarieven
Tue, 14 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Van Helvert, Voordewind, Ten Broeke, Van Ojik, Ploumen en Karabulut over de inning Eritrese diasporabelasting nadat de Tijdelijk Zaakgelastigde persona non grata is verklaard
Thu, 09 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Ploumen over het lot van Nederlandse IS-kinderen
Thu, 09 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Wilders over de uitspraken van minister Blok over de multiculturele samenleving
Thu, 09 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Ploumen over het bericht minister Blok: ‘Suriname is een mislukte staat, door etnische opdeling’
Thu, 09 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De afname van het aantal duikteams bij de brandweer
Thu, 09 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Toorenburg, Buitenweg, Van Nispen en Kuiken over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen
Thu, 09 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Kerstens over de grootverdieners in de zorgsector
Thu, 09 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De dalende deelname van vrouwen aan baarmoederhalskankerscreening
Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Uitzettingen naar Afghanistan
Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid en inzake het herstel van een omissie in de innovatiebox (Wet spoedreparatie fiscale eenheid); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag
Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Europese Raad; Verslag van een notaoverleg; Verslag van een notaoverleg, gehouden op 4 juli 2018, over uitkomsten van de Europese Raad en eurozonetop van 28 en 29 juni 2018
Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Passend onderwijs; Verslag van een notaoverleg; Verslag van een notaoverleg, gehouden op 2 juli 2018, over passend onderwijs
Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De wijze waarop een aangifte van een verkrachting is behandeld door de politie
Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht ‘Wonen naast een tbs-kliniek: Hoe een verkrachting het dorpje Oostrum opschudde’
Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het teruglopend aantal vrouwen dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Verplichte nascholing voor ervaren chauffeurs
Fri, 03 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht dat de staatssecretaris in hoger beroep is gegaan in de zaak van Lili en Howick en daarmee het advies van de Raad voor kinderbescherming negeert
Fri, 03 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De arrestatie van opnieuw twee vrouwenrechtenactivisten in Saoedi-Arabië
Fri, 03 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het beleid van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij inspecties bij thuiszorginstellingen
Fri, 03 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Falend toezicht en ongeschoold personeel in de thuiszorg
Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De deal met Shell en Exxon
Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het beleid van pappen en nathouden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij inspecties in thuiszorginstellingen
Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK inzake relevante ontwikkelingen in het pensioendossier Caribisch Nederland
Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake kabinetsappreciatie Commissievoorstel voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027
Wed, 01 Aug 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het niet langer beschikbaar zijn van implanteerbare insulinepompen
Tue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Inbreng van een schriftelijk overleg over de stand van zaken erf- en schenkbelasting (Kamerstuk 31066-420)
Tue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2017; Jaarverslag; Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2017
Tue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over openstaande toezeggingen
Fri, 27 Jul 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De voortdurende onduidelijkheid voor examenleerlingen van het VMBO Maastricht
Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  De tekorten aan wijkverpleegkundigen in de zomer
Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Plan van Aanpak vrachtwagen parkeren
Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het achterblijven van verhoogde thuiszorgtarieven
Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Eindrapport Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ)
Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0200

 Dossier  Het bericht dat NRC journalist Koen Greven geen toestemming heeft gekregen om zijn werk te doen in Marokko
Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0200