Skip to content

SGVerslagen over de PvdA-activiteiten in de Staten Generaal (1e en 2e Kamer)

 Dossier  Geestelijke gezondheidszorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 december 2018, over GGZ
Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 +0100
 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Moorlag over het bericht dat criminelen misbruik maken van pakketbezorgers PostNL
Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Brief regering; Reactie op motie van de leden Gijs van Dijk en Jasper van Dijk over een doelstelling van het aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking per ministerie (Kamerstuk 34956-11)
Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Belastingdienst; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 december 2018, over Belastingdienst
Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Voorstel van wet van de leden Koopmans en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij); Brief van de minister van Justitie en Veiligheid met de antwoorden op in het voorlopig verslag gestelde vragen
Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  De brand in de serviceflat Oranjeparkflat
Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht ‘Bestuurder reformatorische school tekende Nashville-verklaring’
Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame energieprojecten in Drenthe, Groningen en Overijssel
Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  De uitzetting van Nederlandse journalist Boersma
Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat met nadere informatie over de oprichting van Invest-NL
Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Verslag van de tijdelijke commissie GRECO-rapport; Verslag van een rondetafelgesprek over onder meer de eigen regels in het Reglement van Orde en de afspraken van fracties afzonderlijk in het kader van het onderwerp Integriteit
Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Kerstens over onvoldoende bescherming voor leden van cliëntenraden vanuit de Participatiewet
Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  EU-voorstel: Commissiemededeling inzake een krachtiger rol op het wereldtoneel – Efficiëntere besluitvorming voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU COM(2018)647; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake schriftelijke vragen over de Commissiemededeling ‘Een krachtiger rol op het wereldtoneel: efficiëntere besluitvorming voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU’
Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de aanpak van de problemen met aardbevingen in Groningen
Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Beckerman, Van der Lee en Nijboer over woningen die eerst versterkt zouden worden, maar nu veilig blijken te zijn volgens het HRA-model
Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Moorlag over ouderen die niet gebruik kunnen maken van een gunstige financiering van energiebesparingsmaatregelen
Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Kuiken over de afwezigheid van de IND in rechtszaken
Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Spoor: vervoer- en beheerplan; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 december 2018, over Spoorordening
Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk
Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 december 2018, over de EU-Gezondheidsraad d.d. 7 december 2018
Thu, 17 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag
Thu, 17 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  De onjuiste informatie die door apothekers verspreid wordt over geneesmiddelentekorten
Thu, 17 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Demonstranten die vrouwen intimideren voor abortusklinieken
Thu, 17 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Minimumleeftijd voor taxichauffeurs
Thu, 17 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  De toename van psychiatrische problematiek in de jeugdzorg
Thu, 17 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  De veroordeling in Egypte van Amal Fathy
Thu, 17 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 december 2018, over de JBZ Raad op 6 en 7 december 2018 in Brussel (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)
Thu, 17 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het overleg met de groep vertegenwoordigers uit de faillissementspraktijk
Thu, 17 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Europese Raad – Een Europa dat beschermt: Een initiatief om de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie uit te breiden tot grensoverschrijdende terroristische misdrijven; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid inzake uitbreiding bevoegdheid EOM tot grensoverschrijdende terroristische misdaden
Thu, 17 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Het vervangen van asbestdaken voor zonnepanelen
Thu, 17 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Hul en Kuiken over de training van politieagenten op het gebied van geweld tegen vrouwen
Thu, 17 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Seksuele intimidatie en geweld; Brief regering; WODC onderzoek omgang seksueel misbruik en aangiftebereidheid Jehova’s Getuigen
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019; Verslag van een mondeling overleg inzake Landbouwbeleid
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 december 2018, over Fiche: Richtlijn betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Gijs van Dijk over het bericht ‘Bodem zakt meer dan verwacht door droogte’
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Kuiken over de opening van een gemeenteraadsvergadering met een gebed
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de bewapening van boa’s bij Oud en Nieuw
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Eindverslag
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan; Eindverslag
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Eindverslag
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Verslag van een werkbezoek aan Parijs door een delegatie van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; Verslag van een werkbezoek; Verslag van een werkbezoek aan Parijs door een delegatie van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 13 december 2018
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken met het oog op het toepassen van niet-doelgebonden subsidiecriteria; Eindverslag
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Eindverslag
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Het tekort aan aansluitcapaciteit voor duurzame energie-initiatieven
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Het artikel ‘Tekort aan stroomkabels voor grote hoeveelheid zonne-energie’
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Misstanden in nagelsalons
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Kent, Smeulders, Renkema en Gijs van Dijk over het bericht dat de distributiecentra van Picnic niet veilig zijn
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Beperking van de geitenhouderij
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  De gestegen kosten voor het gebruik van warmte
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  De gang van zaken rond de mogelijke sluiting van het Bronovo ziekenhuis
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten; Eindverslag
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Kinderopvang; Motie; Motie van het lid Raemakers over compensatie van de kosten voor de voorschool
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen; Eindverslag
Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Van den Hul over veel LHBT-leerlingen die het volgens de Amerikaanse Columbia University nog altijd zwaar hebben op Nederlandse middelbare scholen
Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Van den Hul op de vragen over de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2018
Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Gijs van Dijk en Kuiken over het bericht “IND huurt onderbetaalde krachten in”
Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Kerstens over het bericht ’369.334 euro voor een rapport van honderd pagina’s dat in een la ligt’
Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  De ambulancezorg in de gemeente Gennep
Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Nijboer over ABN AMRO-medewerkers die de bonuswet omzeilen
Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Karabulut, Van Ojik en Ploumen over de detentie van anti-slavernij activisten in Mauritanië
Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Omgevingsrecht; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het proces van behandeling van de wetgevingsproducten van het stelsel van de Omgevingswet
Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Integrale visie op de woningmarkt; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 november 2018, over Bouwopgave
Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Privacyregels die gelden voor de Belastingdienst
Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het actieplan Versterking lokale democratie en bestuur
Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Overzicht van Kamerbrieven, antwoorden op Kamervragen, rondetafelgesprekken en technische briefings die ingaan op contingency planning en preparedness Brexit
Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Advies
Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Het Oxfam rapport over vluchtelingenopvangkampen in Griekenland
Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Politie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2018, over Politie (personeel)
Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Integrale tekst van het verslag waarin de vragen en opmerkingen van nummers voorzien zijn ten behoeve van de beantwoording
Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij, Voordewind, De Roon, Karabulut, Ploumen, Van Helvert, Van Ojik en Sjoerdsma over arrestaties tijdens mensenrechtendemonstraties in West-Papoea
Fri, 11 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over toezeggingen die gedaan zijn bij het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat
Fri, 11 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Milieuraad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 november 2018, over Cohesiebeleid
Thu, 10 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Bestrijding internationaal terrorisme; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 november 2018, over artikel 100 Nederlandse deelname aan anti-ISIS coalitie en situatie in Syrië
Thu, 10 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2019, over Klimaat en Energie
Thu, 10 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  De aardbeving in het zoutwinningsgebied bij Veendam
Thu, 10 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  De berichten ‘Waarschuwing: geen nieuwe zonneparken, het net kan het niet aan’ en ‘Groot probleem: voetbalclub wil zonnepanelen maar krijgt deksel op neus‘
Thu, 10 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht dat er weer een farmaceut is die de prijs van een weesgeneesmiddel maar liefst zes keer verhoogd
Thu, 10 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  De effecten van decentrale selectie op de samenstelling van studentenpopulaties bij universitaire opleidingen
Thu, 10 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  De zesvoudige prijsstijging van kankermedicijn veroorzaakt door Novartis
Thu, 10 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  De houding van dit kabinet ten aanzien van medische ethische onderwerpen
Thu, 10 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake coördinatie sociale zekerheidsstelsels
Thu, 10 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Zorg rond zwangerschap en geboorte; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2019, over Zwangerschap en geboorte
Thu, 10 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Gaswinning; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 november 2018, over Nationaal Programma Groningen
Thu, 10 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht ‘Waarschuwing voor flinke tegenvaller gemeenten’
Wed, 09 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Een werkbezoek aan de vissers Lauwersoog d.d. 6 januari 2019 en diverse berichten in de media over de overboord geslagen zeecontainers van MSC Zoe
Tue, 08 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  De Nederlandse versie van de Nashville-verklaring
Tue, 08 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44), richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102), richtlijn (EU) 2016/2370 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur (PbEU 2016, L 352/1) en tevens ter goede uitvoering van verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (PbEU 2016L 138/1) en van verordening (EU) 2016/2338 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor (PbEU 2016, L 354/22); Verslag
Mon, 07 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht dat 270 containers overboord geslagen zijn bij de Waddeneilanden
Mon, 07 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Ziekenhuiszorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 november 2018, over Medisch specialistische zorg / Ziekenhuiszorg
Mon, 07 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Een misbruikdrama in de atletiekwereld
Mon, 07 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  De noodzaak van nationale regie om de zorg betaalbaar te houden
Mon, 07 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen, Von Martels en Omtzigt over de brand bij een Duitse kerncentrale vlakbij de Nederlandse grens
Fri, 04 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Kröger over het bericht ‘Brand bij kerncentrale Lingen: brand geblust, geen gewonden’
Fri, 04 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 november 2018, over de Transportraad d.d. 3 december 2018
Fri, 04 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 november 2018, over Handel
Fri, 04 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Initiatiefnota van het lid Ellemeet: “Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg.”; Verslag van een notaoverleg; Verslag van een notaoverleg, gehouden op 17 december 2018, over de Initiatiefnota van het lid Ellemeet: “Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg.”
Fri, 04 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Gijs van Dijk en Kuiken over grensoverschrijdende oefening in verband met een kernongeval
Fri, 04 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht ‘Fataal defect crash Mali niet door ontwerp maar verbogen onderdeel’
Thu, 03 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen. Eindevaluatie 2014 – 2018
Thu, 03 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Arbeidsmarktbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de verkenning naar de bereidheid van branche organisaties van werkgevers om aan slachtoffers van de beroepsziekte OPS een eenmalige financiële tegemoetkoming te verstrekken
Thu, 03 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Meer en minder regie
Thu, 03 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Beleidsonderzoek inbesteden gemeenten
Thu, 03 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Bijlagerapportage Beleidsonderzoek inbesteden gemeenten
Thu, 03 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  De aanpak van de problemen met aardbevingen in Groningen
Wed, 02 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Sneller, Alkaya, Snels en Bruins over het bericht dat banken financiering van fossiele energie niet hebben teruggebracht
Wed, 02 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 december 2018, over het OCW-begrotingsonderdeel Media
Wed, 02 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Zorglandschap en zorggebruik in een veranderende eerste lijn
Wed, 02 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Hul en Nijboer over bancaire investeringen in fossiele energie
Wed, 02 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken en Ploumen over het feit dat slachtoffers van seksueel geweld die een beroep doen op het Centrum Seksueel Geweld daarvoor hun eigen risico moeten aanspreken
Wed, 02 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van het lid Kerstens over het bericht ‘Toeloop verwacht voor zorg van de gemeente door nieuwe regeling
Wed, 02 Jan 2019 00:00:00 +0100

 Dossier  Het artikel ‘ €369.344 euro voor een rapport van honderd pagina’s dat in een la ligt’
Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken en Asscher over de aanpak van nepnieuws
Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Kwint en Aartsen over het bericht «Geen Nederlandse media meer op Europese nepnieuwslijst»
Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Laan-Geselschap en Van den Bosch over het bericht ‘Vergunning in strijd tegen criminaliteit’
Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het benoemen van een “burgerlid” in een commissie van een gemeenteraad
Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken en Asscher over het met nepnieuws beïnvloeden van verkiezingen
Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Bosman en Van Gent over de mogelijkheid tot ‘politiek verlof’ voor militairen
Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Belhaj, Kerstens en Den Boer over politiek verlof voor militairen om uitzending mogelijk te maken
Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht dat de rechter de Belgische overheid heeft opgedragen kinderen uit Syrië terug te halen
Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Moorlag over woningcorporaties die het moeilijk wordt gemaakt om te verduurzamen
Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 november 2018, over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  De nieuwe prijsverhoging voor tachograafkaarten
Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2017
Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht ‘Zorg-zzp’er verdringt verpleging in vaste dienst’
Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken en Moorlag over het bericht dat criminelen misbruik maken van pakketbezorgers PostNL
Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Sociaal domein; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 november 2018, over Sociaal domein
Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 november 2018, over Eurogroep (ingelaste Eurogroep 19 november 2018)
Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Initiatiefnota van de leden Ploumen, Van Gerven en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!”; Verslag van een notaoverleg; Verslag van een notaoverleg, gehouden op 10 december 2018, over de initiatiefnota van de leden Ploumen, Van Gerven en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!”
Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op versterking van de verkeershandhaving (aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag
Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake seksuele gezondheid (Kamerstuk 32239-8)
Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht ‘IND ontbreekt vaak in de rechtszaal bij zaken afgewezen asielzoekers’
Fri, 21 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  De training van politieagenten op het gebied van geweld tegen vrouwen
Fri, 21 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Het bericht ’369.334 euro voor een rapport van honderd pagina’s dat in een la ligt’
Fri, 21 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel – Lage drempels, hoge dijken. Democratie en rechtsstaat in balans
Fri, 21 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  De repressie tegen Nicaraguaanse NGO’s
Fri, 21 Dec 2018 00:00:00 +0100

 Dossier  Regioprofiel Metropoolregio Amsterdam 2019 – 2024
Fri, 21 Dec 2018 00:00:00 +0100